Sigorta Şubesi Açmak


Günümüzde Sigorta Acentesi açarak sigortacılık faaliyetinde bulunmak hem maliyetli hem de operasyonel imkanların istihdam edilecek insan kaynaklarıyla genişleyeceği düşüncesiyle hızlı başlangıç yapmak isteyenler için oldukça güçtür. Bunun yerine sigortacılar özellikle son yıllarda daha avantajlı olan şubelik vasıtasıyla portföy yönetme eğiliminde olmuşlardır. Şube olarak sigortacılık yapmak isteyenler ise öncelikle şu hususlara dikkat etmelidirler;

 

 

- Çalışılan ana şirketin acentelik sayısı ; Özellikle sermaye yeterliliği  yüksek olan şirketlerden acenteliği olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Sigorta sektöründe hizmet veren 30 a yakın elementer şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin herhangi birisi çalıştığınız poliçelere diğerlerindeen çok uygun fiyat verebilir. Eğer çalıştığınız acentenin şirket sayısı yeterli değil ise müşterinize uygun fiyat veremeyebilir ve işi kaçırabilirsiniz.

 

- Çalıştığınız acentenin kullandığı programlar; Acenteler sigorta primlerini hesaplamak için sigorta şirketlerinin kendilerine tahsis ettiği programları kullanırlar. Lakin günümüzde çok fazla şirket sayısı olduğundan herhangi bir poliçe için teklif almak gerektiğinde sizler tüm şirketlerin ekranlarına teker teker girip bu fiyatlara çalışmak zorunda kalırsınız. Bu durum size ciddi zaman kaybettirecektir. Çalıştığınız acentenin bu sorunlara çözüm üretmiş olması ve şirketlerden aldığı web servis kanallarıyla yada geliştirdikleri özel yazılımlarla tek bir soru formu üzerinden bütün sigorta şirketlerinden fiyat almaya yönelik çözümleri bulunmalıdır. 

 

- Çalışılan acentenin muhasebe disiplini; çalışılmak istenen acentenin üretilen primleri ve bu primlerin hangi birimler tarafından üretildiğini eş zamanlı gösterebilecek muhasebe disiplinine ve bu disiplini sağlayacak yazılımlara sahip olması gerekmektedir. Bu anlamda mali disiplinini düzgün oturtmuş bir acente hem aylık komisyon ödemelerinizi düzenli ve düzgün bir biçimde yapar hem de geçmişe yönelik tüm hesaplarınızı eş zamanlı görebilmenize olanak sağlar.

 

 

- Komisyon yeterliliği; Çalışılan acentelerin şube işletmecileriyle paylaştıkları komisyon yüzdesinin ne çok yüksek ne de çok düüşük olması gerekmektedir. Zira yüksek komisyon veren lakin belli bir zaman sonra bu komisyon zafiyetinden dolayı sıkıntıya girecek olan bir acente ile kimse çalışmak istemez. Bununla birlikte optimumum komisyon paylaşım oranlarının altında komisyon paylaşan acentelerde ise şube işletmecileri emeklerinin karşılığını tam olarak alamamış olurlar. Bu bağlamda dağıtılacak olan komisyon oranları ortalama yüzde 70-75 civarında olmalıdır. Bu komisyon oranları yapılan üretimin branş dağılımı niteliğine göre artış yada azalış gösterebilir.

 

- Çalışılan acentenin lokasyonunuzla ilgili size güvence vermesi; Pek çok accente şubelik tahsisi esnasında şubelerinin arasındaki mesafeyi yada bulundukları yetki bölgesini tam olarak belirlemezler. Bu tür durumlarda aynı cadde üzerinde aynı acenteye ait birden fazla sigorta şubesine rastlanabilir. Bu durum öncelikle lokasyon güvencesi olmayan şube işletmecisi için haksız rekabete maruz kalmasına yol açmakta ve belirli bir süre sonra şube işletmecisi portföy güvenliği sıkıntısı çekmektedir. Bölgesel olarak örgütlenmeyen bir acente içerisinde zamanla karışıklıkların artacağı aşikardır. Bu bağlamda çalışacağınız acentenin sizlere mutlaka bulunduğunuz lokasyonla ilgili münhasırlık tanıması gerekmektedir. Lokasyon hakkı sizinle yapılacak olan şube işletmecisi sözleşmesinde mutlaka yer almalıdır. 

 

- Acenteye özel münhasırlık verilmiş sigorta ürünlerinin bulunması; Şube yöneticisi olarak çalışılacak olan acenteni mutlaka sizin pazarlama ve satış fonksiyonlarınıza destek olacak özel sigorta ürünlerinin olup olmadığını sorgulayın. Bu ürünlere acenteye verilen mühasırlıktan faydalanarak piyasada tek başınıza her hangi bir rekabet baskısına maruz kalmadan hareket edebilir karlılığınızı ve kazancınızı kısa sürede arttırabilirsiniz.

 

- Marka bilinirliği ve sektör tecrübesi; Çalışacağınız firmanın size sunduğu marka piyasa tarafından hiçbir şekilde zedelenmemiş, güvenilir ve kolay anlaşılabilir olmalıdır. Aynı zamanda markayı taşıyan ana şirketinde sermayedarlarının sektör tecrübesine haiz kişilerden oluşmasına özellikle dikkat edilmelidir. Piyasaya yeni adım atmış ve tutarsız vaatlerde bulunan, kendini henüz kanıtlayamamış firmalar tarafından zaman içerisinde mağduriyete uğrma olasılığınız yüksektir.

 

- Şirketin özsermaye yapısı ve yönetmeliklere uyumluluğu; Çalışılacak olan şirketin özsermaye yapısı güççlü olmalıdır. Özsermaye yapısı güçlü olmayan acenteler şubelik vasıtasıyla üretim yapma iznini alamazlar. Bu bakımdan ilgili yönetmeliklerle belirlenen kıstas merkez için 300 bin TL ve açılacak olan her şube için ise 25 bin TL artı sermaye bulunmasıdır. Bu bağlamda özellikle şube vasıtasıyla üretim yapan acentelerin öz sermayesinin 1 milyon TL den az olmaması şirketin mali gücü açısından fikir verebilir.

 

- Şirketlerin dijital yatırımları; Özellikle pandemi dönemi sonrası dijital sigortacılık hızla yayılmaya başlamıştır. Şirketlerin dijital olanaklarla şubeleri destekleyen aplikasyon ve buna benzer yönetim ve üretim araçları bulunması önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Eğer şube işletmecisi olmak istiyorsanız yalnızca bugünü değil sigortacılığın dijital mecrada geleceğini de düşünerek dijital yatırım gerekliliğini hesap ederek seçim yapmalısınız.